Βασίλειο

Trivia

Name Βασίλειο
Motto Οι άνθρωποι πάνω από όλα
(The People Above All)
Official Languages Elven
Demonym Vasilian
Area 21,971 miles 2
Population -

Βασίλειο (IPA [va.ˈsi.li.ɔ])

Βασίλειο is an absolutist monarchy under the Old King Αρκηοσ. A very conservative state, the elves neither tolerate nor hold republican sentiments—indeed, and suggestion of limiting the monarch’s power is an act so taboo that most dissenting elves live outside of Βασίλειο.

Elven society enjoys true equality between the sexes, as elves lack a concept of gender. However, there is strict social stratification on the basis of age. Younger (adult) elves of a house tend to be the most active, sent from place to place by their elders. Only the oldest members of society are seen as true leaders, with those who reach 800 without scandal being named Lesser Nobles and granted a seat in the court. The King himself is believed to be well past his first millennium in age.

In part thanks to their long lives, the elves can boast the greatest number of powerful spellcasters.

Βασίλειο

Hand of the Hegemon Reogan